Dyslexie Screening Test

Beschrijving
Afkorting: 
DST
Jaar uitgave: 
2005
Duur: 
30 minuten
Leeftijd: 
6;6 tot 16;6 jaar
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 11 subtests, onderverdeeld in twee klassen:

  1. Classificerend diagnostische subtests die aangeleerde vaardigheden meten
  2. Geassocieerde tests: taken waarvan men uit recente cognitieve verklaringsmodellen aanneemt dat dyslectici er significant meer moeilijkheden mee hebben.

De subtests zijn: Plaatjes en Letters Benoemen, Kralen Rijgen, Woorden Lezen, Lichamelijke Stabiliteit, Klanksplitsing en Letterverwisseling, Twee Minuten Spelling, Cijferreeksen Achterwaarts, Onzinwoorden Lezen, Eén Minuut Schrijven, Woordenschat, en Taalkundige Begrippen.

Meetpretentie: 

De DST screent de grootte van het risico dat een kind dyslectisch is.

Bruikbaarheid: 

Globaal genomen heeft de test een goede kwaliteit. Toch blijkt enkel de psycholinguïstische factor een bijdrage te leveren tot de diagnose dyslexie. De theorievorming is niet goed geoperationaliseerd. Indien geen andere tests voorradig zijn, kunnen enkele subtests gebruikt worden in de mate die noodzakelijk is om de achterstand en hardnekkigheid aan te tonen. Voorzichtigheid bij jonge kinderen is echter wel geboden. Ook bij kinderen die vroeg op het jaar geboren zijn onderschat men de problemen, terwijl het probleem bij wie laat op het jaar verjaart net overschat kan worden. Voor detectie van het risico op dyslexie is de DST minder gevoelig dan een klassieke testbatterij van lees-en spellingstest. Daar is een duidelijke onderschatting.

Normering: 

Nederlandse en Vlaamse kinderen, leeftijdsnormen, kinderen met ASS, slechthorende kinderen, kinderen met taal- en communicatieproblemen, kinderen met dyslexie.

Uitgever: 

Pearson

Geïndexeerd onder menu: 
Talen beschikbaar: 
Toepassingswijze: