Drie Minuten Toets

Beschrijving
Afkorting: 
DMT
Jaar uitgave: 
1995
Leeftijd: 
tweede leerjaar - zesde leerjaar
BeschrijvingTest: 

Bij de DMT ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden kunnen verklanken. Het pakket bevat drie verschillende leeskaarten: op leeskaart 1 staan klankzuivere woorden (type km, mk en mkm); op leeskaart 2 staan andere eenlettergrepige woorden; op leeskaart 3 staan twee-of meerlettergrepige woorden. De score is het totaal aantal goede antwoorden. Om te voorkomen dat leerlingen de woorden van iedere kaart onthouden en al op voorhand kunnen opzeggen, zijn er van elke kaart drie parallelversies gemaakt. In totaal bevat het pakket dus negen leeskaarten.

Meetpretentie: 

De DMT meet het technisch leesniveau bij kinderen.

Bruikbaarheid: 

De DMT geeft een gedifferentieerder diagnostisch beeld dan de Eén Minuut Test. Er is ook een handleiding bij die het opzetten van een oefenprogramma mogelijk maakt.

Normering: 

Normen per leerjaar + Normen allochtonen (1ste en 2de leerjaar). Cesuur: E-niveau (de 10% zwakste) Vlaamse normen zijn beschikbaar op CD-rom LVS taal, Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2004

Uitgever: 

niet meer verkrijgbaar. Nieuwe NL-versie bij nieuw AVI-toetspakket

Geïndexeerd onder menu: 
Talen beschikbaar: 
Toepassingswijze: