Testbatterijen

NEPSY-II-NL

testfiche
Afkorting: 
NEPSY-II-NL
BeschrijvingTest: 

De NEPSY-II-NL is een uitgebreide neuropsychologische testbatterij die een beoordeling geeft op zes domeinen: Aandacht en Executieve functies, Taal, Geheugen en leren, Sensomotorische integratie, Sociale cognitie en Visueel ruimtelijke informatieverwerking. De NEPSY-II-NL bestaat uit 34 subtests waarvan 4 uitgestelde taken. De test kan in zijn geheel afgenomen worden, maar men kan ook kiezen om alleen de subtests op een bepaald domein af te nemen (bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor problemen in een bepaald domein) of om zelf een batterij samen te stellen. Op papier en potlood; De NEPSY-II-NL is ook beschikbaar via Q-interactive. Dit is een eenvoudig te gebruiken applicatie voor de iPad waarmee professionals klinische testafnames kunnen uitkiezen, afnemen en scoren, met behulp van twee tablets die via Bluetooth met elkaar verbonden zijn.

Meetpretentie: 

neuropsychologische ontwikkeling bij kinderen

Normering: 

Genormeerd op 907 gezonde kinderen (466 jongens en 441 meisjes uit vier regio's in Nederland, met een oververtegenwoordiging uit de regio Noord en een ondervertegenwoordiging uit de regio Oost. Er zijn aparte normtabellen per leeftijdsgroep (met intervallen van een half jaar, van 5;0 jaar tot en met 12;11 jaar).

Non-verbale Leerstoornisschalen

testfiche
Afkorting: 
NLD
BeschrijvingTest: 

De Non-verbale Leerstoornissenschaal is een op Nederlandse  kinderen van 6 tot en met 12 jaar afgestemde bewerking van de Nonverbal Learning Disabilities-schaal van Rourke (1993). De Voorschoolse NLD-schaal is een nieuw ontwikkelde schaal, bedoeld om vroege kenmerken van nonverbal learning disabilities, NLD, bij Nederlandse kinderen van 0 tot en met 6 jaar vast te stellen.

Meetpretentie: 

non-verbale leerstoornissen

Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek

testfiche
Afkorting: 
ONO
BeschrijvingTest: 

Het ONO is bedoeld als eerste oriënterende stap (signalering, screening) bij het vaststellen van neuropsychologische functiestoornissen bij CVA-patiënten. Indien noodzakelijk, kan na het ONO een tweede stap genomen worden: gerichte neuropsychologische tests.

Meetpretentie: 

De ONO meet CVA-gebonden gedragsbeperkingen en gedragsuitval bij volwassen cva-patiënten na het acute stadium.

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status - Update

testfiche
Afkorting: 
RBANS-Update
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 4 equivalente versies waardoor herhaalde metingen mogelijk zijn. Elke versie bestaat uit 10 subtests die samen 5 cognitieve functies meten (2 subtests per cognitieve functie). De subtests zijn varianten op goed gekende en veel gebruikte neuropsychologische tests (Complexe Figuur Test, AVLT, VSJ, etc) . De 10 subtestscores kunnen omgezet worden in 5 Indexscores en een Algemene score.

Meetpretentie: 

De RBANS-Update is een testbatterij die cognitieve achteruitgang of verbetering meet in de volgende vijf domeinen:

 • Onmiddellijk geheugen (List Learning and Story Memory)
 • Visuospatieel/constructioneel (Figure Copy and Line Orientation)
 • Taal (Picture naming and Semantic Fluency)
 • Aandacht (Digit Span and Coding)
 • Uitgesteld geheugen (List Recall, List Recognition, Story Memory, and Figure Recall)
Bruikbaarheid: 

De testbatterij is aanvankelijk bedoeld voor de screening van senioren met vermoeden van dementie, maar is ook breder bruikbaar voor mensen vanaf 12 jaar. De test is geschikt voor de assessment van lichtere vormen van dementie en kan toch binnen een half uur afgenomen worden. Nadeel is dat er geen executieve functies en motorische functies gemeten worden. Er zijn 4 parallelversies beschikbaar.

Normering: 

volgens leeftijd

Rivermead Behavioural Memory Test

testfiche
Afkorting: 
RBMT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 11 items die zijn gebaseerd op gerapporteerde en geobserveerde alledaagse geheugenproblemen bij patiënten met een hersenletsel. De opdrachten betreffen onmiddellijke herinnering, uitgestelde herinnering en herkenning. De testonderwerpen zijn: Herinneren van namen, Herkennen van gezichten, Herkennen van afbeeldingen, Herinneren van afspraken, Afgeven van een boodschap, Herinneren van een route, Oriëntatie en Weergave van een tekst. De testonderwerpen zijn gebaseerd op door patiënten gerapporteerde geheugenproblematiek en op observatiegegevens van patiënten in een revalidatiecentrum.

Meetpretentie: 

De RBMTmeet stoornissen in het alledaagse geheugenfunctioneren.

Bruikbaarheid: 

De RBMT heeft vier parallelversies zodat effectmetingen en herstelverloop kwantitatief kunnen worden vastgelegd.

Normering: 

Nederlands/Belgische normen (1993): normale ouderen, patiënten met CVA, Contusio cerebri, alcohol- en dementiegerelateerde stoornis volgens DSM-III-R, verdeeld naar leeftijdsgroepen, soort instituut, behandelsituatie, etc.

Test of Everyday Attention

testfiche
Afkorting: 
TEA
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 8 subtests: ‘map search’, ‘elevator counting’, ‘elevator counting with distraction’, ‘visual elevator’, auditory elevator with reversal’, ‘telephone search’, ‘telephone search dual task’ en ‘new materials’.

Meetpretentie: 

De TEA meet gerichte aandacht, volgehouden aandacht en het switchen van aandacht.

Bruikbaarheid: 

De testbatterij beschikt over 3 parallel versies.

Normering: 

Engels

Test of Everyday Attention for Children

testfiche
Afkorting: 
TEA-Ch
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 9 subtests:

 1. Ruimteschepen (selectieve aandacht)
 2. Tel mee (volgehouden aandacht)
 3. Trollen tellen (aandachtscontrole/switching)
 4. Ruimteschepen dubbeltaak (volgehouden aandacht, aandachtscontrole/switching)
 5. Speurtocht (selectieve aandacht)
 6. Tel mee dubbeltaal (volgehouden aandacht)
 7. Loop, sta stil (volgehouden aandacht, respons inhibitie)
 8. Omgekeerde wereld (aandachtscontrole/switching)
 9. Geheime code (volgehouden aandacht)
Meetpretentie: 

De TEA-Ch meet aandachtsproblemen bij kinderen.

Bruikbaarheid: 

De testbatterij kan gebruikt worden om selectieve aandacht, volgehouden aandacht en aandachtscontrole/switching in kaart te brengen. Het instrument kan niet gebruikt worden om een psychiatrische/gedragsdiagnose te stellen. Er kan echter wel een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt worden.

Normering: 

Nederlandse/Vlaamse normen voor kinderen van 6-16 jaar: geslacht (jongen/meisje), leeftijd (6-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15 en 15-16 jaar). Met inbegrip van klinische groepen ADHD en traumatisch hersenletsel. Australische normen voor kinderen van 6-16 jaar.

Wechsler Memory Scale-IV NL

testfiche
Afkorting: 
WMS-IV NL
BeschrijvingTest: 

De totale testbatterij bestaat uit 6 subtests (logisch geheugen, woordparen, patronen, visuele reproductie, ruimtelijk rekenen en symbool reeksen), waarmee onder andere het verbaal geheugen, het visueel geheugen en het visueel werkgeheugen op zowel korte als lange termijn kunnen worden onderzocht.

Meetpretentie: 

De WMS-IV is een testbatterij om verschillende geheugen- en werkgeheugenvaardigheden in kaart te brengen.

Bruikbaarheid: 

Er is een verkorte batterij ontwikkeld van 4 subtests voor oudere personen in de leeftijd van 65-90 jaar.

Normering: 

Nederlandse normen (geslacht, regio, opleidingsniveau, etnische afkomst en urbanisatiegraad).