Taalproductie

Reynell Taalontwikkelingschalen

testfiche
Afkorting: 
RTOS
BeschrijvingTest: 

Met de Reynell Taalontwikkelingsschalen kan het taalbegripsniveau en het taalproductieniveau van het jonge kind afzonderlijk worden bepaald. De Taalbegripsschaal bestaat uit tien in moeilijkheidsgraad oplopende secties (74 items ). De Taalproductieschaal bestaat uit drie subtests, namelijk woordenschat, taalinhoud en beoordeling van spontane taal. De instructies bij het gebruik van de taalbegripsschaal/taalproductieschaal bieden een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de gestandaardiseerde werkwijze bij afname en scoring. Een didactisch filmpje van 30 minuten illustreert de gestandaardiseerde afname- en verwerkingsprocedure.

Meetpretentie: 

Deze taalontwikkelingsschalen meten zowel het receptieve als het productieve taalontwikkelingsniveau van Nederlandstalige kinderen.

Normering: 

1j10m16d tot en met 5j1m15d.

Schlichting Test voor Taalproductie - II

testfiche
Afkorting: 
SCHLICHTING-II
BeschrijvingTest: 

Deze test omvat 2 tests die elk zuiver een aspect van de expressieve taalvaardigheid meten, namelijk de Test voor Woordontwikkeling en de test voor Zinsontwikkeling. Verder bevat deze test een naverteltest die de narratieve vaardigheden meet en de tests Auditief Geheugen en Pseudewoorden die fonologische vaardigheden meten. De vijf tests kunnen onafhankelijk van elkaar worden afgenomen.

Meetpretentie: 

De SCHLICHTING-II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid bij jonge kinderen.

Bruikbaarheid: 

Voor de do's & dont's: zie http://taalexpert.nl/test.aspx?id=191

Word Fluency Test

testfiche
Afkorting: 
WFT
BeschrijvingTest: 

De opdracht voor de cliënt bestaat erin om in één minuut zoveel mogelijk verschillende woorden uit een bepaalde semantische categorie op te noemen. Het eerste onderdeel bestaat uit het opnoemen van zoveel mogelijk dieren, het tweede onderdeel bestaat uit het opnoemen van zoveel mogelijk beroepen.

Meetpretentie: 

De WFT meet het functioneren van het semantisch geheugen.

Normering: 

Vlaamse en Nederlandse normen, onderscheiden in 12 leeftijdscategorieën

Profil de Rendement Mnésique ('Rey Memory Scale')

testfiche
Afkorting: 
PRM
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 7 verschillende subtests: 5 herkenningstests en 2 korte- en langetermijn recalls.

Meetpretentie: 

De PRM meet verschillende processen van geheugencapaciteit, gaande van de visuo-verbale perceptie van gegevens tot een uitgesteld herinneren: het herkennen van visuele gegevens onder schematische vorm, het herkennen op basis van auditieve-verbale gegevens en het proces van de retro-actieve inhibitie. Er wordt een beroep gedaan op de visuele waarneming, het gehoor en de taal.

Akense Afasie Test

testfiche
Afkorting: 
AAT
BeschrijvingTest: 

De AAT bestaat uit 6 subtests: Spontane Taalproductie, Token Test, Naspreken, Schrijftaal, Benoemen en Taalbegrip. De Token Test is de beste subtest en wordt in veel onderzoek gebruikt als screeningtest voor afasie. Een verkorte versie (Heesbeen & Van Loon-Vervoorn, 2002) bestaat uit de subtests Spontane Taalproduktie, Token Test en enkele taken uit de vier overige subtests. Deze versie kan als screeningsbatterij gebruikt worden maar is niet geschikt voor diagnose of opstellen van een behandelplan.

Meetpretentie: 

De AAT detecteert afasie bij patiënten met hersenbeschadiging, bepaalt de ernst en het type van de afasie, en analyseert het taalprofiel.

Bruikbaarheid: 

De AAT is goed in staat om onderscheid te maken tussen mensen met en zonder afasie, de ernst van de afasie vast te stellen en de aard van de afasie te bepalen. De subtest Token Test komt als beste naar voor en kan gebruikt worden als screeningtest. De afname en interpretatie veronderstellen een goede kennis van de afasiesymptomen en afasiesyndromen en andere spraakstoornissen, zoals verbale apraxie en dysartrie. Het instrument is niet bedoeld om uitspraken te doen over de communicatieve vaardigheden in het dagelijkse leven van de patiënt.

Normering: 

Afatische patiënten en controles

 Amsterdam Nijmegen Test voor Alledaagse Taalvaardigheden

testfiche
Afkorting: 
ANTAT
BeschrijvingTest: 

De test is de Nederlandse bewerking van de ANELT. Hij bestaat uit 2 versies met elk 10 scenario's uit het dagelijkse leven waarin communicatieve vaardigheden nodig zijn: vb. "Je bent bij de bloemist en je wil een boeket kopen dat moet geleverd worden bij een vriend. Ik ben de bloemist. Hoe vraag je dat?". De antwoorden worden op een 5 puntensschaal beoordeeld naar begrijpelijk- en verstaanbaarheid.

Meetpretentie: 

De ANAT evalueert de communicatieve vaardigheden in het dagelijkse leven bij patiënten met afasie.

Bruikbaarheid: 

Het doel van de ANTAT is de verbaal communicatieve vaardigheid van een patiënt met afasie in beeld te brengen en als uitgangspunt van de behandeling te nemen. Ook het verloop van de afasie kan met de ANTAT worden vastgesteld.

Normering: 

Afasie patiënten

Batterie Rapide de Dénomination

testfiche
Afkorting: 
BARD
BeschrijvingTest: 

The Rapid BAttery of Denomination (BARD) is a short 10-item naming test derived from the 60-item Boston Naming Test. It is easily performed in less than 15seconds by normal controls independently of age, gender and education (Croisile, 2005, Croisile, 2007, Croisile, 2008). Our aim was to evaluate the BARD in various conditions seen in a memory clinic. de te benomen figuren zijn: bed, boom, bloem, zaag, schaar, huis, tandenborstel, bezem, kam, tennisracket.

Boston Diagnostic Aphasia Examination

testfiche
Afkorting: 
BDAE
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 34 subtests die een evaluatie beogen van alle taalcomponenten en communicatiegerelateerde functies. Er bestaat ook een verkorte versie, de BDAE-3.

Meetpretentie: 

Deze testbatterij is geschikt om de diagnose afasie te stellen.

Bruikbaarheid: 

De afname van de totale batterij duurt zeer lang (1 à 4 uur) en vereist een goede kennis van de afatische syndromen en symptomatologie.

Boston Naming Test/Boston Benoem Taak

testfiche
Afkorting: 
BNT/BBT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 60 zwart-wit tekeningen van een object, dier of plant. De objecten variëren van laag- tot hoogfrequent. In de Vlaamse versie worden alle items één voor één aangeboden zonder enige tijdsbeperking en zonder semantische of fonetische aanwijzingen bij foute antwoorden. De goede antwoorden worden opgeteld; fouten worden ingedeeld naar typologie.

Meetpretentie: 

De BNT is een visuele benoemtaak die bedoeld is om woordvindingsproblemen op te sporen. Er bestaat een Vlaamse versie die verschilt in afnameprocedure van de oorspronkelijke Amerikaanse versie (zie testbeschrijving). Er is een Nederlandse versie, de Boston Benoem Taak (BBT) die eveneens afwijkt naar afname en scoring.

Bruikbaarheid: 

De test laat toe om op een snelle manier woordvindingsproblemen van mnestische en fatische oorsprong op te sporen. De test kan niet afgenomen worden van patiënten met ernstige visusproblemen of visuele perceptiestoornissen. Voor die personen is de Verbale Benoemtaak een alternatief.

Normering: 

Vlaamse normen voor kinderen 6-18 jaar en voor ouderen 55-75+. Normen staan in het handboek Neuropsychologische Diagnostiek (Bouma, e.a., 2012)

Birmingham Object Recognition Battery

testfiche
Afkorting: 
BORB
Meetpretentie: 

Het beoordelen van neuropsychologische stoornissen van visuele objectherkenning. De testbatterij omvat testen die de low-level aspecten van visuele waarneming (met behulp van dezelfde- verschillende matching  van perceptuele basisfuncties, zoals oriëntatie, lengte, positie en grootte van het object), tussenliggende visuele processen (bijvoorbeeld objecten die verschillen in perspectief matchen), de toegang tot opgeslagen perceptuele kennis over objecten (object besluit), de toegang tot semantische kennis (functie- en associatieve overeenkomsten) en de toegang tot de namen van het object (foto-naamgeving) beoordelen.