Perceptie

O-zoektest

testfiche
Afkorting: 
O-zoektest
BeschrijvingTest: 

De patiënt dient de letter O aan te strepen op een blad met verschillende letters, en waarop 40 O's gelijkmatig verdeeld zijn. De score bestaat uit het aantal gemiste O's aan de getroffen zijde.

Meetpretentie: 

De O-zoektest meet neglect bij mensen met hersenletsel.

Normering: 

Geen

Star Cancellation

testfiche
Afkorting: 
Star Cancellation
BeschrijvingTest: 

Op een blad staan 52 grote sterren, 13 letters, 10 korte woorden en 56 kleine sterren. De cliënt moet alle kleine sterren doorstrepen.

Meetpretentie: 

De Star Cancellation Test is een screeningstool voor neglect.

Normering: 

/

Training di Scanning Visuospaziale

testfiche
Afkorting: 
TSVS
BeschrijvingTest: 

De training bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Visuo-spatiële scanning
  2. Lees- en kopietaak
  3. Lijntekeningen kopiëren op een stippelfiguur
  4. Figuur omschrijving.

Bij de visuo-spatiële scanning worden stimuli geprojecteerd op een projector. Telkens wordt er één cijfer getoond dat op verschillende plekken kan verschijnen. De cliënt moet het cijfer dat hij ziet benoemen en daarna zo snel mogelijk op een knop drukken. Bij de lees- en kopietaak bestaat het materiaal uit de titels van krantenartikelen of andere korte, realistische zinnen. Ze variëren van lengte, grootte, druk (schuingedrukt, hoofdletters, …) etc. De cliënt moet zo goed mogelijk deze zinnen lezen en proberen te onthouden. Later in de training worden de zinnen moeilijker, langer en komen ook korte verhaaltjes aan bod. Bij lijntekeningen kopiëren op een stippelfiguur zijn er twee stippelfiguren, maar de stippelfiguur aan de linkerkant heeft doorgetrokken lijnen door sommige stippen. De cliënt moet dezelfde doorgetrokken lijnen op de rechter figuur tekenen. Figuren verschillen van 4 tot 20 stippen. Bij de figuur omschrijving worden realistische afbeeldingen gebruikt, die bovendien zwart/wit zijn. De cliënt moet alle elementen die in de tekening te zien zijn opnoemen.

Meetpretentie: 

De TSVS is ontwikkeld om mensen met neglect te trainen.

Bruikbaarheid: 

40 sessies, 5 keer per week gedurende 8 opeenvolgende weken. Per sessie: 30 minuten voor de visuo-spatiële scanning, 30 minuten voor de lees- en kopietaak, 15 minuten voor het kopiëren van de lijntekeningen en geen tijdsaanduiding voor het omschrijven van de figuur.

Normering: 

/

Visuale Associatie Test

testfiche
Afkorting: 
VAT
BeschrijvingTest: 

De VAT bestaat uit twee series van zes tekeningen met één of twee objecten. De tekeningen zijn in boekvorm of als PC-programma beschikbaar. Op de associatieplaten staat een combinatie van een cue en een doelstimulus. Op de andere platen staat alleen de cue afgebeeld waarbij de cliënt de doelstimulus moet noemen. Er zijn 3 versies:

  • Vorm A met 6 items, voor ouderen boven 65 jaar en jongere slecht testbare patiënten
  • Vorm B met 6 items is een paralleltest van A en kan gebruikt worden als aanvulling op A
  • De lange vorm met alle 12 items is voor normaal testbare jongere patiënten beneden 62 jaar. De lange vorm van de VAT kan gebruikt worden voor vraagstellingen met betrekking tot (beginnende) dementie.
Meetpretentie: 

De VAT signaleert anterograde amnesie. Personen met dementie van het Alzheimer-type kunnen worden onderscheiden van personen met andere vormen van dementie en niet-demente personen.

Bruikbaarheid: 

De VAT is bedoeld voor personen met een ernstig geheugentekort en/of dementie. In 2014 is de test geheel herzien en uitgebreid met 2 nieuwe parallelversies (C en D).

Normering: 

Leeftijd (16-62 jaar, 65-84 jaar)

Visuele Perceptie Object en Ruimte

testfiche
Afkorting: 
VPOR
BeschrijvingTest: 

De VPOR is ontwikkeld om de visuele perceptie zo zuiver mogelijk te meten, waarbij de invloed van overige cognitieve vaardigheden zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Met dit neuropsychologisch onderzoek kunnen visuele en visueel-ruimtelijke stoornissen worden aangetoond.

Meetpretentie: 

De VPOR meet visuele perceptie en wordt gebruikt bij volwassenen met een cerebrale beschadiging

Normering: 

Britse normen voor patiënten met extra-cerebrale neurologische afwijkingen, onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen (< 50 jaar en 50 jaar).

Kloktest (Clock Drawing Test)

testfiche
Afkorting: 
Kloktest (CDT)
BeschrijvingTest: 

De kloktest kan op verschillende manieren worden uitgevoerd en het toekennen van de score varieert eveneens naargelang de gebruikte methode. Sommige versies van de test tonen de cliënt een voorgetekende cirkel op een blad. De cirkel stelt een klok voor. De cliënt krijgt verbale instructies voor het uitvoeren van de test. Het soort instructies dat men de persoon geeft kan verschillen naargelang de gebruikte methode. De instructies kunnen worden herhaald als dat nodig is. In andere versies moet de cliënt de cirkel zelf tekenen en volgens de instructies van de testleider aanvullen.

Meetpretentie: 

De kloktest meet de visuo-constructieve vaardigheden en het planningsvermogen voor complexe activiteiten.

Bruikbaarheid: 

kinderen, volwassenen, ouderen, personen met dementie, personen met cognitieve stoornissen

Normering: 

Normen voor kinderen: 6-12 jaar. En normen voor volwassenen