Neglect

O-zoektest

testfiche
Afkorting: 
O-zoektest
BeschrijvingTest: 

De patiënt dient de letter O aan te strepen op een blad met verschillende letters, en waarop 40 O's gelijkmatig verdeeld zijn. De score bestaat uit het aantal gemiste O's aan de getroffen zijde.

Meetpretentie: 

De O-zoektest meet neglect bij mensen met hersenletsel.

Normering: 

Geen

Star Cancellation

testfiche
Afkorting: 
Star Cancellation
BeschrijvingTest: 

Op een blad staan 52 grote sterren, 13 letters, 10 korte woorden en 56 kleine sterren. De cliënt moet alle kleine sterren doorstrepen.

Meetpretentie: 

De Star Cancellation Test is een screeningstool voor neglect.

Normering: 

/

Training di Scanning Visuospaziale

testfiche
Afkorting: 
TSVS
BeschrijvingTest: 

De training bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Visuo-spatiële scanning
  2. Lees- en kopietaak
  3. Lijntekeningen kopiëren op een stippelfiguur
  4. Figuur omschrijving.

Bij de visuo-spatiële scanning worden stimuli geprojecteerd op een projector. Telkens wordt er één cijfer getoond dat op verschillende plekken kan verschijnen. De cliënt moet het cijfer dat hij ziet benoemen en daarna zo snel mogelijk op een knop drukken. Bij de lees- en kopietaak bestaat het materiaal uit de titels van krantenartikelen of andere korte, realistische zinnen. Ze variëren van lengte, grootte, druk (schuingedrukt, hoofdletters, …) etc. De cliënt moet zo goed mogelijk deze zinnen lezen en proberen te onthouden. Later in de training worden de zinnen moeilijker, langer en komen ook korte verhaaltjes aan bod. Bij lijntekeningen kopiëren op een stippelfiguur zijn er twee stippelfiguren, maar de stippelfiguur aan de linkerkant heeft doorgetrokken lijnen door sommige stippen. De cliënt moet dezelfde doorgetrokken lijnen op de rechter figuur tekenen. Figuren verschillen van 4 tot 20 stippen. Bij de figuur omschrijving worden realistische afbeeldingen gebruikt, die bovendien zwart/wit zijn. De cliënt moet alle elementen die in de tekening te zien zijn opnoemen.

Meetpretentie: 

De TSVS is ontwikkeld om mensen met neglect te trainen.

Bruikbaarheid: 

40 sessies, 5 keer per week gedurende 8 opeenvolgende weken. Per sessie: 30 minuten voor de visuo-spatiële scanning, 30 minuten voor de lees- en kopietaak, 15 minuten voor het kopiëren van de lijntekeningen en geen tijdsaanduiding voor het omschrijven van de figuur.

Normering: 

/

Visuale Associatie Test

testfiche
Afkorting: 
VAT
BeschrijvingTest: 

De VAT bestaat uit twee series van zes tekeningen met één of twee objecten. De tekeningen zijn in boekvorm of als PC-programma beschikbaar. Op de associatieplaten staat een combinatie van een cue en een doelstimulus. Op de andere platen staat alleen de cue afgebeeld waarbij de cliënt de doelstimulus moet noemen. Er zijn 3 versies:

  • Vorm A met 6 items, voor ouderen boven 65 jaar en jongere slecht testbare patiënten
  • Vorm B met 6 items is een paralleltest van A en kan gebruikt worden als aanvulling op A
  • De lange vorm met alle 12 items is voor normaal testbare jongere patiënten beneden 62 jaar. De lange vorm van de VAT kan gebruikt worden voor vraagstellingen met betrekking tot (beginnende) dementie.
Meetpretentie: 

De VAT signaleert anterograde amnesie. Personen met dementie van het Alzheimer-type kunnen worden onderscheiden van personen met andere vormen van dementie en niet-demente personen.

Bruikbaarheid: 

De VAT is bedoeld voor personen met een ernstig geheugentekort en/of dementie. In 2014 is de test geheel herzien en uitgebreid met 2 nieuwe parallelversies (C en D).

Normering: 

Leeftijd (16-62 jaar, 65-84 jaar)

Double Letter Cancellation Test

testfiche
Afkorting: 
Double Letter Cancellation Test
BeschrijvingTest: 

Op een blad staan 6 lijnen met 52 letters per lijn. De stimuli letters C en E zijn 105 keer gedrukt. De cliënt moet alle letters C en E doorstrepen. De benodigde tijd wordt genoteerd.

Meetpretentie: 

De Double Letter Cancellation Test wordt gebruikt om unilateraal neglect vast te stellen en te evalueren, alsook om de aanwezigheid en ernst van overige visuele scanningsproblemen in kaart te brengen.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld voor patiënten met een beroerte, hersenletsel en/of vermoeden van neglect

Normering: 

Geen

Grey Scales Task

testfiche
Afkorting: 
Grey Scales Task
BeschrijvingTest: 

De cliënt krijgt twee gelijke balken boven elkaar te zien die verschillende tinten grijs bevatten. De bovenste balk gaat van links naar rechts van donker naar licht, en de onderste balk gaat van links naar rechts van licht naar donker. De cliënt moet aangeven welke van de twee balken er over het algemeen donkerder uitziet.

Meetpretentie: 

De Grey Scales Task meet aandachts- en neglectproblemen bij patiënten met een unilateraal letsel.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld voor patiënten met een unilateraal letsel.

Normering: 

/

Kloktest (Clock Drawing Test)

testfiche
Afkorting: 
Kloktest (CDT)
BeschrijvingTest: 

De kloktest kan op verschillende manieren worden uitgevoerd en het toekennen van de score varieert eveneens naargelang de gebruikte methode. Sommige versies van de test tonen de cliënt een voorgetekende cirkel op een blad. De cirkel stelt een klok voor. De cliënt krijgt verbale instructies voor het uitvoeren van de test. Het soort instructies dat men de persoon geeft kan verschillen naargelang de gebruikte methode. De instructies kunnen worden herhaald als dat nodig is. In andere versies moet de cliënt de cirkel zelf tekenen en volgens de instructies van de testleider aanvullen.

Meetpretentie: 

De kloktest meet de visuo-constructieve vaardigheden en het planningsvermogen voor complexe activiteiten.

Bruikbaarheid: 

kinderen, volwassenen, ouderen, personen met dementie, personen met cognitieve stoornissen

Normering: 

Normen voor kinderen: 6-12 jaar. En normen voor volwassenen

Albert's test

testfiche
Afkorting: 
Albert's test
BeschrijvingTest: 

Op een A4 blad staan ongeveer 40 lijnen van ongeveer 2 cm willekeurig geplaatst. Het is de bedoeling dat de cliënt alle lijnen doorstreept, tot hij overtuigd is dat alle lijnen zijn doorstreept.

Meetpretentie: 

De Albert's test screent voor neglect.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld voor mensen met een beroerte of andere vormen van hersenletsel. De test heeft een uitstekende test-hertestbetrouwbaarheid (r = 0.79).

Normering: 

Geen

Bells test

testfiche
Afkorting: 
Bells test
BeschrijvingTest: 

De Bells Test is een cancellation-test met afleidende stimuli. Op een horizontaal A4-blad worden 315 stimuli aangeboden: 35 targets (kerkklokken) tussen 280 afleiders (bijvoorbeeld zaag, vogel, sleutel, …). Zowel de targets als de afleiders zijn gelijkmatig verdeeld over zeven kolommen: per kolom 5 targets en 40 afleiders. De test wordt verdeeld in twee zijden (3 kolommen links, 3 kolommen rechts) en één bufferkolom in het midden. De cliënt krijgt de instructie om zo snel mogelijk alle kerkklokken te omcirkelen. De testleider houdt bij in welke volgorde de cliënt de klokken omcirkelt, zodat vastgesteld kan worden of er een bepaalde zoekstrategie werd toegepast.

Meetpretentie: 

De Bells test is bedoeld om visueel hemineglect vast te stellen.

Normering: 

Normen gebaseerd op gezonde personen tussen 20 en 80 jaar