Executieve functies

Color Word Interference Test

testfiche
Afkorting: 
CWIT (D-KEFS)
BeschrijvingTest: 

De Color Word Interference Test meet cognitieve flexibiliteit en het inhibitievermogen en is gebaseerd op de bekende, maar inmiddels gedateerde STROOP-test. Hierdoor is de CWT een goede vervanger voor de STROOP. Naast de drie klassieke Stroopcondities bevat de CWT een vierde conditie.

1) Kleuren benoemen: noemen van de voorgedrukte inktkleuren.

2) Woorden lezen: oplezen van de zwartgedrukte worden Groen, Blauw, Geel, Rood.

3) Inhibitie: Hier wordt een kaart getoond waarbij de woorden rood geel groen blauw in een niet overeenkomstige kleur gedrukt staan (bijvoorbeeld blauw in groen gedrukt). Daarbij dient zo snel mogelijk de inktkleur te worden benoemd.

4) Switching: In deze vierde conditie wordt de cliënt gevraagd om afwisselend de inktkleur te benoemen en het kleurwoord te lezen.

Meetpretentie: 

De CWIT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder het inhibitievermogen en de cognitieve flexibiliteit.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen

Behavioural assessment of the dysexecutive syndrome

testfiche
Afkorting: 
BADS
BeschrijvingTest: 

De BADS is een test met 6 subtests:

  • Regel-wisseltest
  • Actie-plantest
  • Sleutelzoektest
  • Dierentuintest
  • Dierentuin-plattegrondtest
  • Temporele-schattingtest
  • Vereenvoudigde Zes-elemententest.

Bij de test hoort de DEX vragenlijst met 20 items m.b.t. emotionele en persoonlijkheidsveranderingen, motivatieproblemen, gedragsveranderingen en cognitieve veranderingen.

Meetpretentie: 

De BADS meet plannings- en evaluatiestoornissen in het dagelijkse leven bij patienten met hersenaandoeningen.

Brown Attention Deficit Disorder Schalen

testfiche
Afkorting: 
BR-ADDS-NL
BeschrijvingTest: 

De 40-50 items van beide versies zijn gegroepeerd in 6 clusters die gerelateerd zijn aan ADD-symptomen: Organiseren en uitvoeren van werk, Aandacht en concentratie behouden, Energie en prestatie behouden, Het kunnen controleren van actieve storingen en belemmeringen, Het benutten van het werkgeheugen en de toegankelijkheid tot herinneringen, en Het monitoren en zelfreguleren van actie (alleen van toepassing bij de kind&adolescent versie).

Meetpretentie: 

De BR-ADDS-NL meet en screent voor Attention Deficit Disorder (ADD).

Bruikbaarheid: 

Er is zowel een versie voor adolescenten & volwassenen, als voor kinderen & adolescenten.

Normering: 

Amerikaanse normen: kinderen (algemene groep, klinische groep), adolescenten (klinische, non-klinische) en volwassenen (non-klinische en klinische). De groepen zijn ook nog ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.

Controlled Oral Word Association Test

testfiche
Afkorting: 
COWAT
BeschrijvingTest: 

Bij de COWAT krijgt de cliënt een set van 3 letters, namelijk C, F en L. Hij krijgt 1 minuut de tijd om zo veel mogelijk woorden op te noemen die beginnen met de letter ‘C’. Daarna krijgt hij 1 minuut de tijd voor de letter ‘F’ en als laatste hetzelfde voor de letter ‘L’. De cliënt schrijft alle genoemde woorden neer. Bepaalde woorden mogen niet worden goed gerekend, zoals bijvoorbeeld plaatsnamen. Dergelijke instructies worden voorafgaand aan de testafname aan de cliënt meegedeeld.

Meetpretentie: 

De COWAT meet verbale vloeiendheid.

Bruikbaarheid: 

Er is ook een Nederlandstalige bewerking van de test beschikbaar, genormeerd bij 200 gezonde personen in de leeftijd van 17 tot 89 jaar.