Aandacht

D2 - Aandachts-en concentratietest

testfiche
Afkorting: 
D2-NL
BeschrijvingTest: 

De D2 is een test waarbij een kandidaat in een reeks letters met verticale streepjes binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk letters ‘d’ met exact twee verticale streepjes moet wegstrepen. De resultaten geven veel informatie over de snelheid en nauwkeurigheid van de kandidaat. Scores kunnen worden berekend over het werktempo, het aantal en soort gemaakte fouten, de totale prestatie, de concentratie prestatie en de variatie in werktempo. In het resulterende profiel kunt u zien of iemand (vergeleken met anderen) een zorgvuldige trage werker is, een snelle slordige werker of iets daar tussenin.

Meetpretentie: 

De D2 is een aandachtstest die visuele selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en het concentratievermogen meet.

Bruikbaarheid: 

Vanaf zomer 2015 is er een digitale versie van de D2 beschikbaar.

Normering: 

Nederlandse kinderen en volwassenen (9-80 jaar). Er zijn aparte normen beschikbaar voor Vlaamse kinderen en volwassenen van 12-30 jaar.

Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test

testfiche
Afkorting: 
IVA Plus
BeschrijvingTest: 

De IVA Plus is een gecomputeriseerde test. Er zijn gedurende 13 minuten 500 trials van 1'tjes en 2'tjes die ofwel via het beeldscherm (visueel) ofwel via de koptelefoon (audio) worden gepresenteerd. Er zijn 250 visuele trials en ook 250 gehoortrials. De cliënt moet alleen op de 1'tjes reageren, en mag niet reageren op de 2'tjes.

Meetpretentie: 

De IVA Plus meet zowel visuele als gehoorimpulsiviteit en -onoplettendheid.

Bruikbaarheid: 

De IVA Plus wordt voornamelijk gebruikt als hulpmiddel tijdens het diagnoseproces van ADHD. De test is niet meer verkrijgbaar, maar is voortgezet als IVA-2.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen, gesplitst in leeftijd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19-21, 22-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-54, 55-65 en 66-99) en geslacht.

Double Letter Cancellation Test

testfiche
Afkorting: 
Double Letter Cancellation Test
BeschrijvingTest: 

Op een blad staan 6 lijnen met 52 letters per lijn. De stimuli letters C en E zijn 105 keer gedrukt. De cliënt moet alle letters C en E doorstrepen. De benodigde tijd wordt genoteerd.

Meetpretentie: 

De Double Letter Cancellation Test wordt gebruikt om unilateraal neglect vast te stellen en te evalueren, alsook om de aanwezigheid en ernst van overige visuele scanningsproblemen in kaart te brengen.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld voor patiënten met een beroerte, hersenletsel en/of vermoeden van neglect

Normering: 

Geen

Moss Attention Rating Scale (online schaal - Engelstalig)

testfiche
Afkorting: 
MARS
BeschrijvingTest: 

De vragenlijst bestaat uit 22 items die gedrag beschrijven. Ze worden gescoord aan de hand van een vijfpunts-Likertschaal, waarbij patiënten moeten aangeven of een gedrag juist wel of niet op hen van toepassing is.

Meetpretentie: 

De MARS meet aandacht en aan aandacht gerelateerd gedrag.

Bruikbaarheid: 

Het instrument is bedoeld voor patiënten met een traumatisch hersenletsel, en individuen met aandachtproblemen.

Normering: 

Patiënten met traumatisch hersenletsel

Color Word Interference Test

testfiche
Afkorting: 
CWIT (D-KEFS)
BeschrijvingTest: 

De Color Word Interference Test meet cognitieve flexibiliteit en het inhibitievermogen en is gebaseerd op de bekende, maar inmiddels gedateerde STROOP-test. Hierdoor is de CWT een goede vervanger voor de STROOP. Naast de drie klassieke Stroopcondities bevat de CWT een vierde conditie.

1) Kleuren benoemen: noemen van de voorgedrukte inktkleuren.

2) Woorden lezen: oplezen van de zwartgedrukte worden Groen, Blauw, Geel, Rood.

3) Inhibitie: Hier wordt een kaart getoond waarbij de woorden rood geel groen blauw in een niet overeenkomstige kleur gedrukt staan (bijvoorbeeld blauw in groen gedrukt). Daarbij dient zo snel mogelijk de inktkleur te worden benoemd.

4) Switching: In deze vierde conditie wordt de cliënt gevraagd om afwisselend de inktkleur te benoemen en het kleurwoord te lezen.

Meetpretentie: 

De CWIT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder het inhibitievermogen en de cognitieve flexibiliteit.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Vragenlijst

testfiche
Afkorting: 
ADHD-vragenlijst, AVL
BeschrijvingTest: 

De AVL bestaat uit 18 items verdeeld over een hoofdschaal (ADHD-totaal) en drie subschalen: Aandachtstekort, Hyperactiviteit en Impulsiviteit. De AVL wordt gebruikt om ADHD-gedrag thuis of op school te inventariseren en vormt daarmee een onderdeel van de ADHD diagnostiek. Ruwe (sub)schaalscores worden omgezet in decielscores.

Meetpretentie: 

De AVL is een gedragsbeoordelingslijst waarmee kan worden nagegaan of een kind de gedragssymptomen van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) vertoont.

Bruikbaarheid: 

Het instrument wordt ingevuld door personen die het gedrag van het kind of de jongere goed kennen, zoals ouders en leerkrachten.

Normering: 

Nederlandse normen uit de volgende groepen:

  1. Algemene jeugdbevolking (ouders): algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar), meisjes 4 t/m 11 jaar, jongens 4 t/m 11 jaar, meisjes 12 t/m 18 jaar, jongens 12 t/m 18 jaar.
  2. Algemene jeugdbevolking (leerkrachten): algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar), meisjes 4 t/m 11 jaar, jongens 4 t/m 11 jaar, meisjes 12 t/m 18 jaar, jongens 12 t/m 18 jaar.
  3. Klinische normgroep ADHD-kinderen.

Brown Attention Deficit Disorder Schalen

testfiche
Afkorting: 
BR-ADDS-NL
BeschrijvingTest: 

De 40-50 items van beide versies zijn gegroepeerd in 6 clusters die gerelateerd zijn aan ADD-symptomen: Organiseren en uitvoeren van werk, Aandacht en concentratie behouden, Energie en prestatie behouden, Het kunnen controleren van actieve storingen en belemmeringen, Het benutten van het werkgeheugen en de toegankelijkheid tot herinneringen, en Het monitoren en zelfreguleren van actie (alleen van toepassing bij de kind&adolescent versie).

Meetpretentie: 

De BR-ADDS-NL meet en screent voor Attention Deficit Disorder (ADD).

Bruikbaarheid: 

Er is zowel een versie voor adolescenten & volwassenen, als voor kinderen & adolescenten.

Normering: 

Amerikaanse normen: kinderen (algemene groep, klinische groep), adolescenten (klinische, non-klinische) en volwassenen (non-klinische en klinische). De groepen zijn ook nog ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.

Bourdon-Vos Test

testfiche
Afkorting: 
Bourdon-Vos
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit een blad met 33 regels van elk 24 stippelfiguren. Per regel bestaat een derde van de figuren uit targets, namelijk de vierstipsfiguren. De overige non-targetfiguren zijn driestips- en vijfstipsfiguren. De vierstipsfiguren zijn vierkant- of ruitvormig geprint. De cliënt moet zo snel mogelijk en ononderbroken de vierstipsfiguren doorstrepen. Zowel de snelheid als de nauwkeurigheid worden gemeten.

Meetpretentie: 

De Bourdon-Vos meet aandacht en concentratie, onder andere vigilantie (het vermogen om gerichte aandacht vol te houden) en mentale snelheid.

Bruikbaarheid: 

De Bourdon-Vos test is af te nemen in alle gevallen wanneer bij een kind aandachts- en concentratieproblemen gesignaleerd of vermoed worden. Tevens is het een goed instrument voor selectiedoeleinden waarbij eisen worden gesteld aan snel en accuraat reageren.

Normering: 

Leeftijd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 jaar)